+420 972 233 249 nemovitosti@cd.cz

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách nemovitosti.ceskedrahy.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ČD si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení ČD o ochraně vašich osobních údajů

Společnost ČD zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek nemovitosti.ceskedrahy.cz, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a naše společnost údaje zlikviduje.

ČD jako provozovatel stránek nemovitosti.ceskedrahy.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané z formulářů považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti ČD. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Načítám, chvilku strpení...