+420 972 233 249 nemovitosti@cd.cz

Otázky odpovědi pro web nemovitosti

 1. Jak dlouho mohu předpokládat, že bude trvat, když nemovitost koupím a než se do ní budu moci nastěhovat?
  Kupující se může do nemovitosti nastěhovat do 30 dnů od provedení vkladu do katastru nemovitostí.
   
 2. Pokud na hledání nemám čas a rozhodnu se obrátit na odborníky, jaký postup mě čeká?
  Nemovitost za vás vyhledá náš realitní makléř. Rozmyslete si, o jakou nemovitost máte zájem a kontaktujte naše realitní makléře.

  Kontaktovat můžete pomocí:
  Poptávkového formuláře na adrese http://nemovitosti.ceskedrahy.cz/Poptavka.aspx
  Telefonu +420 233 433 544
  Emailu nemovitosti@cd.cz
   
 3. Kdo může inzerovat?
  Na webu nemovitosti jsou inzerovány výhradně nemovitosti v majetku Českých Drah, a.s. 
   
 4. Jaké jsou způsoby placení
  Uhrazení částky za nemovitost je možné provést:

  •    Hotově – poštovní poukázkou
  •    Bezhotovostně – zasláním na elektronický účet
   
 5. Právní asistence
  Zajistíme bezplatnou právní pomoc při uzavírání smluv, smlouvy zpracujeme, zajistíme návrh na vklad do katastru nemovitostí.
   
 6. Nabídka mě zaujala, co mohu udělat pro získání dalších informací?
  Kontaktujte naše realitní makléře. Seznam jednotlivých realitních makléřů najdete zde.
   
 7. Co je katastrální mapa?
  Zjednodušeně jde o mapu obsahující informace (např. polohopis) zobrazující všechny nemovitosti a katastrální území.
   
 8. Co je list vlastnictví?
  Je to listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území pro konkrétního vlastníka.
   
 9. Co je věcné břemeno?
  Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby či nemovitosti.
   
 10. Mohu si jako cizinec – fyzická osoba v České republice koupit nemovitost?
  Ano, je možné.
   
 11. Kdy se hradí daň z nabytí nemovitých věcí a za jaké období se hradí?
  Daň z nabytí nemovitých věcí musí být uhrazena v termínu podání daňového přiznání, které je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva.
   
 12. Jak jsou zajištěny peníze v době, než dojde k převodu nemovitosti?
  Bezprostředně po uhrazení kupní ceny je podáván návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Úhrada kupní ceny je možná prostřednictvím jistotního účtu, advokátní či notářskou úschovou po provedení vkladu do katastru nemovitostí.
   
Načítám, chvilku strpení...