+420 972 233 249 nemovitosti@cd.cz

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách nemovitosti.ceskedrahy.cz poskytujete své osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Prohlášení společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) o ochraně vašich osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a adresa (ulice, čp., obec, PSČ) poskytuje registrovaný zájemce vyplněním formuláře za účelem zlepšení služeb zájemcům o nabídku poptávaného pronájmu či prodeje nemovitosti ve vlastnictví ČD na základě výslovného souhlasu zaregistrovaného zájemce. ČD jakožto správce osobních údajů zpracovávají osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek nemovitosti.ceskedrahy.cz, a to po dobu 12 měsíců. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv vzít zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

ČD jako provozovatel webových stránek nemovitosti.ceskedrahy.cz Vás současně informují, že veškeré osobní údaje získané z formuláře považuje za vysoce důvěrné, budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • - vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • - na přenositelnost údajů,
  • - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pro bližší informace k ochraně osobních údajů viz http://www.ceskedrahy.cz/dalsi/ochrana-osobnich-udaju/-2565/.

Načítám, chvilku strpení...